headery

O ZEMUNU

Kako predstaviti Zemun, Grad sa tako bogatim istorijom, kulturom, meduetničkim  stanovništvom od kojih svaki ima svoje običaje... Zemun grad koji je do sada bio u 10 drżava i nażatost izgubio status Grada. Sve je počelo oko 45OO-3000 godina p.n.e. kada su prvi stanovnici došli na prostor Zemuna, na uzviśenjima grada, pravili su svoje zemunice (jame) i po njima nosi naziv Zemun. Kulture su se menjale, preko srednjeg i mladeg Neolita, Badenske kulture, Vučidotske kulture sve do pojave Kelta. Prvo ozbiljno naselje, vezuje se baš za pojavu Kelta i tada nosi naziv Keltski Taurunum, bilo je to oko 85.godina p.n.e. Nakon osvajačkih pohoda Rimljana i pokorenih Ilirsko-Keltskih plemena, grad se dalje razvijao pod Rimskom imperijom, a svoj vrhunac toga doba dostigao je sedište i giad pristanište Dunavske Rimske Flote. Život pod Rimskom dominacijom, doneo je i niz prednosti, vezivajući se za čuvenu Vinovu lozu, koju je lmperator Probus po predanju doneo, iskrcao prvo u Zemun. Pojavili su se prvi vinogradi na uzvišenjima oko Zemuna-Taurunuma. Već u 5.veku,najezda Huna, i totalno spaljivanje grada do temelja da bi u 8.veku zavładali Franci. Prvi Srbi u Zemunu, pojavljuju se u 9.veku. Vizantija i car Manojlo I Komin, osvojio je Zemun u 12.veku, opljačkao, zapalio i porušio. Nakon pojave Osmanlijskog carstva, prolaska Sulejmana Vetičanstvenog ka Beču, Zemun je ipak postao Hriśćanski grad, pod vetikim vojskovodom Janoša Hunjadija,Sibinjanin janka, kako se u Zemunu zove.Hunjadi je bio branitelja Zemuna od Osmanlija, a tu je i umro u svom utvrdenju na Gardošu na mestu današnje kule, koja je kasnije izgradena i vezuje se za njegovo ime...

IMG-9f8f996162e50f1220f1cd54c9f98975-V
IMG-7da5f54ad4f08bcfc1a09ee567f00933-V
IMG-96db6a94393b905ed23a232b3c929fd8-V
IMG-8386ee56a586396819f14972b4c4ecd5-V
IMG-1252138e5795b98040582ab6dd5b61b6-V
IMG-91dd095fd0cf05eec2e0b49b59683546-V
IMG-e7afc5661c8807a1b885d3b2adede5fc-V

Austro-ugarski ratovi, vođeni su na prostoru Zemuna koji je bio Austrougarski. Tada je postao slobodan vojni komunitet sa pojavom ograđenog bedemom opasanog dela zvanom Kontumac (delovi i dalje postoje u Zemunu) kao zdravstvena stanica za putnike i robu između dva sveta... Zemun je bio raskrsnica Istoka i Zapada. Ulaskom u sastav Austrougarske, Zemun postaje posed grofovske porodice Šenborn, a u tada već multietnički grad dolaze Nemački iseljenici u deo Zemuna, Franjina Dolina Franztaka. Zemun se ubrzano razvijao isa pojavorn pruge i železničke stanice, na tom važnom raskršču istoka i zapada a kao slobodan grad, postaje stecište velikog broja doseljenika sa svih prostora, svaki je od njih doneo svoju kulturu, običaje..  multietnički grad. Pojavom banki, mnogo raznih zanatlija, trgovina, radionica... uređenjem ulica, uvođenjem osvetljenja ulica... po svemu, bio je daLeko ispred Beograda. Nakon I svetskog rata, velikim brojem žrtava i veLikim razaranjem, vredi napomenuti da je baš napad Austrougarske Monarhije na Srbiju počeo iz Zemuna. Po završetku ulazi u sastav Kraljevine SHS i tada biva pripojen Beogradu 1934.godine. Nakon II Sv. rata uz opet mnogo žrtava na svim stranama, nemački živalj biva proteran sa svojih ognjišta, iako se velika većina nije ničim ogrešila…. Proterani su samo zato što su Nemci. Zadnje stradanje Zemuna, od sada nevidijivog protivnika desio se agresijom NATO saveza zapadnih zemaLja1999.godine, kojim je opet narod Zemuna kažnjen sa brojem žrtava i razaranjem istorijskih spomenika sa daleko većim posledicama po zdravlje od upotrebe zabranjenog radioaktivnog otpada. Zemun je nastavio, kao i mnogo puta do sada u svojoj istoriji, Zemun iivi sa mnogo pripadnika svih multietničkih zajednica, nastav[ja svoju kulturu, obibaje i trudi se da svoju istoriju, zaboravljenu od strane Beograda sačuva i prenese na buduća pokolenja. Svi narodi, svi ljudi dobre volje, ljubiteiji Zemuna, dobrodošli su u naš grad, a mi sa radošću očekujemo dolazak da im kao pravi domaćini predstavimo sve lepote našeg Zemuna... Volimo ga...

Dobrodošli na sajt Udruženja građana Volim ZemunUkratko o nama...Udruženje građana Volim Zemun, osnovano je u cilju razvoja Lokalne zajednice Zemuna, prvenstveno u cilju razvoja multietničke saradnje, zaštiti istorijskog nasleđa, kulture i običaja,  rad na obrazovanju svih životnih dobi, kroz organizovanje raznih kreativnih i drugih radionica…Rad na organizovanju manifestacija, humanitarnom karaktera, koje imaju za cilj podizanje kulture lokalne zajednice Zemun.Poseban osvrt u radu, posvećujemo zaštiti životne sredine i pravima i zaštiti životinja, delujući edukativno na građane.Udruženje zastupaju i vode žene u odnosu od 70%, tako da je zastupljena briga o zaštiti i položaju žena na nivou delovanja udruženja, lokalna zajednica.Kako bi upotpunili svoju viziju o razvoju turizma u Zemunu, koji bi građanima doneo boljitak životnog standarda, maksimalno se zalažemo da građane i sve zainteresovane uputimo u važnost istorijskog nasleđa Zemuna kroz razne vidove promocije turizma, humanitarnog karaktera, kroz štampanje brošura, vodiča i sl. kao i organizovanja turističkih tura za podizanje svesti građana  o važnosti istorijskih mesta, običaja i kulture naše lokalne zajednice Zemun.Uspostavljamo saradnju sa svim organizacijama, pojedincima, udruženjima kod nas ni u inostranstvu, a u cilju... Volimo Zemun.

naslovna.v1